Preskočiť navigáciu

Horny obrazok

Šmyk nedostaneš len vtedy...

...ak si v šmyku

 

KODS2014
MAX

Predpisy vozidiel skupiny DRIFT STREET

Pridal , 31.12.2014  |  Predpisy  
|

 Skupina DR – drift STREET

 

1. Všeobecné
1.1. Do tejto skupiny budú zaradené sériové, nehomologované a /alebo homologované vozidlá.
1.2. Vozidlá musia mať poháňanú len zadnú nápravu.
1.3. Vozidlá typu kabriolet sú spôsobilé ak sú vo vyhotovení s pevnou strechou (hard top), alebo ochrannou konštrukciou podľa MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8 (celo rám).
1.4. Jazdec:
1.5. Registrovaný súťažiaci je povinný nosiť minimálne odev zakrývajúci celé telo (dlhý rukáv, dlhé nohavice), pevnú obuv a homologovanú prilbu pre cestnú premávku, alebo FIA počas celého pobytu v aute na trati.
1.6. Spolujazdec:
1.7. Je povinný nosiť homologovanú prilbu pre cestnú premávku, alebo FIA počas celého pobytu v aute na trati. Odporúča sa nosiť minimálne odev zakrývajúci celé telo (dlhý rukáv, dlhé nohavice).
1.8. DriftTaxi/Spolujazdec
Je zakázané voziť pasažierov DriftTaxi/spolujazdca.
1.8a. Ak je vozidlo vybavene rámom minimálne podľa MŠP FIA príloha „J“ článok 259– 1a (polorám) a sériovými dverami a výplnami dverí alebo je vozidlo vybavené ochrannou konštrukciou podľa MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8 (celo rám) je povolené voziť DriftTaxi/pasažierov. Toto pravidlo neplatí pre nového jazdca.

2. Motor
2.1. Objem do 4.6L.
2.2. Koeficient objemu pre:
Prepĺňanie 1.7, Nitro 1.3, Wankel 1.3, Diesel 1.3
2.3. Obmedzenie objemu neplatí pre nového jazdca. (úplného začiatočníka v drifte)
2.4. Výfukový systém je ľubovoľný, avšak jeho súčasťou musí byť tlmič výfuku. Pre turbo motory tlmič nie je povinný.

3. Palivový systém
3.1. Nádrž. Ak nie je sériová, odporúča sa umiestniť mimo priestoru pre posádku.
3.2. Rozvod paliva. AK nie je sériový, odporúča sa vyhotoviť podľa MŠPFIA Príloha J článok
253.3.1. a 3.2.

4. Osvetlenie
4.1. Povinné je aspoň jedno funkčné zadné brzdové svetlo.

5. Kolesá
5.1. Pneumatiky zadnej nápravy musia mať označenie E a nesmú byť použité sliky.
Nové pneumatiky musia mat index opotrebenia (Treadwear) 250 a vyšší.

6. Priestor pre posádku
6.1. Definícia
Je povolené odstrániť všetko obloženie a tlmiace materiály. Ak vozidlo nemá ochrannú klietku podľa MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8, nie je povolené odstrániť obloženie dverí, nahradiť dvere iným materiálom. V priestore pre posádku nesmú byť žiadne ostré hrany. Potrubia a hadice (okrem sériovo zabudovaných potrubí kúrenia), z ktorých tekutina (chladiaca kvapalina, motorový olej, prevodový olej, ...) by mohla pri nehode spôsobiť vodičovi zranenie sa odporúča viezť mimo priestoru pre posádku. V prípade, že sa takéto potrubie musí umiestniť v priestore pre posádku, odporúča sa v celej dĺžke ho pokryť prídavným, ochranným potrubím, alebo ho zakryť uzavretým tunelom. V prípade, ak batožinový priestor nie je oddelený od priestoru posádky, do ktorého sú umiestnené palivové nádrže, odporúča sa oddeliť stenou neprepúšťajúcou kvapaliny a zamedzujúcou šíreniu požiaru.
6.2. Bezpečnostné pásy
Ak su sériové pásy nahradené viacbodovými, musí byť auto vybavené rámom minimálne podľa MŠP FIA príloha „J“ článok 259– 1a (polorám).

7. Okná
7.1. Predné okno musí mať schvalovaciu značku pre cestnú premávku.
7.2. Ak auto nie je vybavené ochrannou klietkou podla MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8 (celorám) musí jazdiť so zavretými oknami.
Ak nie sú na aute bočné okná, jazdec musí mať uzavretú prilbu.

8. Ťažné oká
8.1. Je povinne mať tažné oko vpredu a vzadu. Oká treba označiť šípkou.

 

© Drifing.sk - všetky práva vyhradené