Preskočiť navigáciu

Horny obrazok

Šmyk nedostaneš len vtedy...

...ak si v šmyku

 

KODS2014
MAX

Predpisy vozidiel skupiny DRIFT PRO

Pridal , 31.12.2014  |  Predpisy  
|

 Skupina DR – drift - PRO

 

 

1. Všeobecné
1.1. Do tejto skupiny budú zaradené sériové nehomologované a /alebo homologované vozidlá.
1.2. Vozidlá musia mať poháňanú len zadnú nápravu.
1.3. Jazdec:
Registrovaný súťažiaci je povinný nosiť kombinézu (nemusí byť homologovaná, môže byť jednodielny overal), pevnú obuv a homologovanú prilbu pre cestnú premávku, alebo FIA počas celého pobytu v aute na trati.
1.4. Spolujazdec:
Je povinný nosiť homologovanú prilbu pre cestnú premávku, alebo FIA počas celého pobytu v aute na trati. Odporúča sa nosiť minimálne odev zakrývajúci celé telo (dlhý rukáv, dlhé nohavice).
1.5. Drift Taxi
Je povolené voziť pasažierov DriftTaxi.

2. Motor
2.1. Výfukový systém je ľubovoľný, avšak jeho súčasťou musí byť tlmič výfuku. Pre turbo motory tlmič nie je povinný.

3. Palivový systém
3.1. Nádrž, ak nie je sériová, odporúča sa umiestniť mimo priestoru pre posádku.
3.2. Rozvod paliva, ak nie je sériový, odporúča sa vyhotoviť podľa MŠPFIA Príloha J článok
253.3.1.a3.2.

4. Elektrický systém
4.1. Hlavný odpojovač
Povinný je odpojovač elektrického obvodu v zmysle MŠPFIA Príloha J článok 253.13.

5. Osvetlenie
5.1. Povinné je aspoň jedno funkčné zadne brzdové svetlo a LED pás na čelnom skle.

6. Kolesá.
6.1. Pneumatiky zadnej nápravy musia mať označenie E a nesmú byť použité sliky.

7. Ochranná konštrukcia
7.1. Povinná ochranná konštrukcia podľa MŠP FIA Príloha „J“ článok 253.8.
7.2. Bezpečnostné pásy
Minimálne 4 bodové športové bezpečnostné pásy sú povinné pre jazdca aj spolujazdca.
Montáž bezpečnostných pásov musí byť v súlade s MŠP FIA Príloha J článok 253.6.

8. Okna
8.1. Predné okno musí mať schvaľovaciu značku pre cestnú premávku
Ak nie sú na aute bočné okná, jazdec musí mať uzavretú prilbu.

9. Ťažné oká
9.1. Povinné ťažne oko vpredu a vzadu. Ak ťažné oko pretŕča mimo obrys auta, musí byť vyrobené z popruhov dostatočnej pevnosti umožňujúcej odtiahnutie vozidla. Oká treba označiť šípkou.

 

© Drifing.sk - všetky práva vyhradené