Preskočiť navigáciu

Horny obrazok

Šmyk nedostaneš len vtedy...

...ak si v šmyku

 

KODS2014
MAX

Ako na drift?

Je mnoho spôsobov, ako vyvolať drift, rozoznávame však niekoľko základných techník:

Lift Off Drift (Race Drift, Kensei Drift):

Technika používaná najmä v zákrutách s rýchlym nájazdom. Strata priľnavosti je dosiahnutá prudkým krátkodobým ubratím plynu, ktoré spôsobí náhlu pretáčavosť. Rýchlym kontrovaním volantom a jemným prerušovaným pridávaním plynu dosiahnete súvislý kontrolovaný drift. Metóda vhodná pre rovnomerne vyvážené autá.

Feint Drift:

Inak známy aj ako "Scandinavian Flick". Strata priľnavosti je dosiahnutá rozhodením hmotnosti auta. Pred nájazdom do zákruty treba volantom rázne nasmerovať auto v smere zákruty a vzápätí v opačnom smere. Tesne pred zákrutou sa auto "preklápa" do správneho smeru, ale jeho ťažisko je už nestabilné a drift je len otázkou ľahkej kontry a postupného dávkovania plynu.

Braking Drift:

Táto technika je založená na prenesení hmotnosti na predné kolesá prostredníctvom krátkeho intenzívneho brzdenia v nájazde do zákruty. Zadná časť sa odľahčí a pridaním plynu sa ľahko odtrhne z čistej stopy. Nasleduje kontra volantom a udržiavaný drift až po výjazd zo zákruty.

Power Over Drift:

Technika určená pre autá s prebytkom výkonu. V prvej tretine zákruty sa pridaním plného plynu roztočia zadné kolesá, kontrovaním volantom a prerušovaným citlivým pridávaním plynu sa udrží drift až po výjazd zo zákruty.

Jump Drift:

Technika uplatňovaná na okruhoch. V nájazde do zákruty vyjde jazdec až na vonkajší obrubník a drobné nadskočenie zadnej časti a s tým spojenú stratu trakcie využije na zahájenie driftu.

Shift Lock Drift:

Táto technika je vhodná hlavne pre pomalšie zákruty. V nájazde do oblúka podradí jazdec o jeden stupeň a prudko pustí spojku, vďaka čomu sa zadné kolesá zablokujú. Prudkým pridaním plynu a kontrovaním volantom začína súvislý drift.

Side (E-Brake) Drift:

Jedna zo základných techník driftu. Pred zákrutou alebo v nájazde do nej musí jazdec urobiť tri veci súčasne: natočiť volant v smere zákruty, vyšliapnuť spojku a potiahnuť páku ručnej brzdy. Prudkým zablokovaním zadných kolies a súčasným natočením volantu sa zadná časť vychýli dostatočne pre započatie driftu.

Clutch Kick Drift:

U nás známy aj ako spojkový kop. Strata trakcie zadných kolies je iniciovaná prudkým vyšliapnutím spojkového pedála a súčasným ráznym pridaním plynu. Prerušovaným pridávaním plynu a kontrovaním volantom započne jazdec súvislý drift.

Dirt Drop Drift:

Táto technika sa hodí najmä pre autá so slabším motorom a trať s nespevneným okrajom bez obrubníkov a nerovností. Zadné kolesá stratia trakciu krátkym výjazdom na nespevnený okraj trate. Vtedy musí jazdec prudko pridať plyn, aby udržal zadné kolesá v pretáčaní aj po návrate na asfalt. Nasleduje kontra volantom a prerušovaným pridávaním plynu udržiavaný drift.

© Drifing.sk - všetky práva vyhradené